Programsko izvješće za 2022. godinu

Programsko izvješće za 2022. godinu

Udruga je tijekom 2022. godine održala 6 formativnih susreta za volontere koji rade s djecom
i mladima uključenima u pilot projekt Evo me.
– Organizirali smo Nacionalni susret projekta Evo me, 9. travnja 2022. u Zagrebu u prostorima
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji je okupio stručnjake u radu s mladima – održana
predavanja i radionice bili su značajni u formativnom smislu i u segmentu umrežavanja za
okupljene sudionike projekta, a na konferenciji se okupilo 80-ak sudionika (volontera,
dobrotvora, suradnika i prijatelja projekta). Na konferenciji su se obrađivale teme koje se tiču
mladih i rada s mladima iz perspektive medija i novih tehnologija, pedagogije,
komunikologije i teologije. Taj isti vikend održali smo vikend formaciju za sudionike
uključene u pilot projekt u Hrvatskom Leskovcu od 8. do 10. travnja 2022. te je na njemu
sudjelovalo 50-ak volontera, suradnika i animatora projekta na kojemu je formativni dio
projekta vodio socijalni pedagog.
– Održali smo kamp na Plitvicama za mlade koji već godinu dana sudjeluju u pilot programu,
formiraju se i rade s djecom (15 sudionika) te kamp na Baškim Oštarijama za volontere koje
se tek uključuju u projekt (27 sudionika).
 Osmislili smo i organizirali projekt na temu osnaživanja mladih i promoviranja volontiranja
Power Up! – Osnaži i potakni koji je podržan od strane EU u trajanju od 6 mjeseci, a okupio je
40ak studenata koji su dolazili na radionice i organizirali volonterske akcije.
– Organizirali smo besplatne online radionice na temu pisanja projekata i projektnog
menadžmenta za 10ak zainteresiranih studenata.
– Također smo organizirali 4 webinara na temu društvenih mreža i digitalnih alata kao
sredstvima za djelovanje u lokalnoj zajednici i za rad s djecom i mladima na kojima je
sudjelovalo oko 25 ljudi.
– Tijekom cijele godine intenzivno smo radili na izradi priručnika za rad s djecom i mladima.