Formacija kateheta

Temeljnu okosnicu programa čine katehete

#katehete

Budući da cjelokupni projekt Evo me počiva na načelima iskustva, odnosa i zajedništva, temeljnu okosnicu programa Živa vatra čine katehete osposobljeni za prenošenje vjere krizmanicima u odnosu povjerenja i praćenje njihova rasta u vjeri uz pomoć svih župljana.

 

#uloga

Kateheta u programu ima trojaku ulogu prenositelja, pratitelja i pomagača. Kao prenositelj, on prenosi krizmaniku svoje svjedočanstvo vjere i osnažuje ga razvojem osobnog odnosa s njime. Kao pratitelj, prati skupinu 10 – 15 krizmanika u hodu kroz 24 iskustvene kateheze koje samostalno oblikuje za njih. Kao pomagač, pomaže krizmanicima i župljanima da se upoznaju na tjednim župnim aktivnostima, potičući sve uključene u pripravu na duhovni i praktični angažman.

#formacija

Živa vatra katehetama pruža cjelovitu i trajnu formaciju. Sukladno Direktoriju za katehezu, formacijski program obuhvaća duhovno-psihološku, biblijsko-teološku i pedagoško-metodičku formaciju kako bi katehete osposobio za svjedočenje, podučavanje i odgajanje vjere. 

 

#potpora

Formacijski program katehetama osigurava stalnu duhovnu pratnju i terensku potporu pružatelja programa te im omogućuje suradnju sa župnom zajednicom i umrežavanje s katehetama i stručnjacima izvan župe. Program prati i stručni priručnik koji katehetama olakšava provedbu interaktivnih kateheza i upravljanje vlastitim razvojem, te web portal koji im pojednostavljuje organizaciju kateheza, kontinuiranu formaciju i međusobno povezivanje.