Uz Živu vatru potvrda ponovno postaje slavlje za čitavu župu

0 pristupačne teme
0 videa visoke produkcije
0 kateheta u pilot programu
0 suradnika projekta

ŽIVA VATRA

u srcu žive župe

#problem
Nakon primanja sakramenta potvrde, oko 80% krizmanika jednostavno nestane iz crkve do vjenčanja ili sprovoda. Umjesto da krizmom započnu svoju pustolovinu vjere, oni ju tada najčešće završe. Mladi uglavnom nisu negativno nastrojeni prema duhovnom, no naša vjera za njih je tek jedna od mnogih ponuda. 

#uzroci
Župna kateheza ključni je odgojni alat Crkve, no trenutno jedva da postoje gotovi programi priprave za potvrdu. Ono što imamo često je manjkavo: nedostaje suvremena sadržaja i osposobljenih kateheta. Priprava za potvrdu redovito je udaljena od iskustava koje mladi zaista prolaze i koja se neprestano mijenjaju. Zato se vjera ne uspije ukorijeniti u njihovim srcima.

#rješenje
Polazeći upravo od iskustava mladih, program priprave za potvrdu Živa vatra župama nudi rješenje i za oproštaj mladih od Crkve i za nedostatke kateheze. Naše interaktivne kateheze u mladima bude iskustvo vjere umjesto da im samo prenose znanje, a naša ih multimedija izaziva da svoj duhovni rast uzmu u svoje ruke.  

#cjelovito
Živa vatra nudi dvije godine cjelovitog odgojnog hoda ne samo za krizmanike nego i za roditelje i kumove. Radom u manjim skupinama krizmanici se polako zbližavaju sa župom kao mjestom na kojem mogu prepoznati i ostvariti svoj poziv. U svemu tome prati ih zajednica kontinuirano formiranih kateheta uz duhovnu i praktičnu potporu svih župljana.

Detaljnije o programu

Iskustvo. Odnos. Zajedništvo.