Pilot program

Prenijeti katehetama naš osobiti stil vođenja kateheza

#dvacilja

Pilot program želi osnažiti župne zajednice za provedbu programa te unaprijediti konačnu verziju programa za provedbu u budućnosti. Dok ne dovršimo sadržaje, pilot program se usredotočuje na formaciju župnih kateheta da bi im se prenio stil vođenja kateheze koji njeguje Živa vatra.

#župe

Svaka župa koja sudjeluje u pilot programu treba imenovati programskog koordinatora koji služi kao posrednik između župe i pružatelja programa. Župa je također dužna redovito okupljati katehetsku zajednicu, izraditi pastoralni plan i program te vrjednovati program priprave za sakrament potvrde.